Kongre Programı


KONGRE BAŞKANI

 

DR. LALE YEPREM

 

 

02  MAYIS 2021 – PAZAR

 

08:30-09:00  AÇILIŞ

 

 

PANEL 1 MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

09:00- 09:50  Dr Michael Schreiber

 

Oportunistik Enfeksiyonlar olarak Virüs Enfeksiyonları. Günlük klinik uygulamada tamamlayıcı ve önleyici önlemler  

 

09:50-10:00  SORU CEVAP

 

PANEL 2  MODERATÖR ; Dr Hakan DAYANIR

 

10:00-10:20   Dr Avni Babacan 

Diskal hernilerle ozon tedavinin yeri

 

 

10:20-10:30  SORU-CEVAP

 

10:30-10:40 – ARA

 

PANEL 3 MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

10:40-11:30 Dr Renate Viebahn  

Oportunistik Enfeksiyonların Önlenmesinde Düşük- Doz Ozon Konseptinin Gerekçesi 

 

11:30-11:40  SORU CEVAP

 

PANEL 4 MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

11:40-12:10   Renate Viebahn   

Düşük-doz ozon ve yüksek doz ozon karşılaştırması. Preklinik ve klinik çalışmaları ele alan eleştirel bir değerlendirme

 

12:10-12:20   SORU CEVAP

 

 

PANEL 5  MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

12:20-12:50  Dr Renate Viebahn  

Majör Otohemoterapi ve ozonlu salin infüzyonları şeklinde sistemik ozon

uygulamaları. Eleştirel bir değerlendirme.

 

12:50-13:00 SORU-CEVAP

 

13:00-13:40 ÖĞLEN ARASI

 

PANEL 6  MODERATÖR ; Dr. Hakan DAYANIR

 

13:40-14:40   . Ülkü Aygen Türkmen      

Yoğun bakımda , izolasyon servislerinde ozon tedavisinin etkinliği, post covid dönemde ozon tedavisi ve covid ilişkili pulmoner fibrozis de ozonterapi.

 

 

14:40-14:50 SORU-CEVAP

 

 

PANEL 7  MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

14:50-15:35  Dr Ahmet Karamercan  

Cerrahi Bakış açısı ile ozon tedavi

 

15:35-15:45  SORU-CEVAP

 

15:45-15:55 ARA

 

PANEL 8  MODERATÖR ; Dr. Lale YEPREM

 

15:55-16:25    Dr Shahzad Bahatti 

Peri anal fistüllerin ozon terapi ile tedavisi. Klinik bir çalışma   

 

16:25-16:35   SORU-CEVAP

 

PANEL 9  MODERATÖR; Dr. Avni BABACAN

 

16:35-17:05    Dr Hakan Dayanır  

Ağrıda , Nöroplastisite ve ozon

 

17:05-17:15  SORU-CEVAP

 

PANEL 10  MODERATÖR; Dr. Avni BABACAN 

 

17:15 -17:45    Dr. DUYGU DAYANIR  

Deneysel ozon modelleri : Yeni bir persfektif

 

17:45-17:55   SORU-CEVAP

 

PANEL 11  MODERATÖR ; Dr. Avni BABACAN 

 

17:55-18:15   Dr Zeynep Bilgenur Memişoğlu Şener  Covid 19 nedeniyle yatan hastalarda , ozon uyguladıklarımız ile uygulamadıklarımız arasındaki kazanımlarımız

 

18:15-18:25 SORU-CEVAP

 

 

 

18:25-18:35   KAPANIŞ KONUŞMASI

 

 

 

Copyright @2021 Metepol Danışmanlık E-Ticaret ve Bilişim